Data wydarzenia: 23.02.2015

Bezpłatne porady prawne

656
W lutym wznawiamy cykl bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Michałowice. Najbliższe spotkanie z adwokat Magdaleną Krajnik-Partyką odbędzie się 23 lutego.

Porady odbywają się

w jeden  poniedziałek miesiąca

w godz.14.30-16.30

w pokoju nr 129 (I piętro) Urzędu Gminy Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 

 

ZAPISY  pod nr tel. 22 350 91 50 lub osobiście w sekretariacie,  w godzinach pracy Urzędu 

 

Porady są bezpłatne.

 

Zakres porad:

 

  1. Prawo cywilne (spory sąsiedzkie, zasiedzenie, umowy i dochodzenie roszczeń z umów, służebności, ochrona prawa własności, eksmisje i inne sprawy lokatorskie),
  2. Prawo spadkowe (nabycie i odrzucenie spadku, zachowek, dział spadku, testamenty),
  3. Prawo rodzinne (separacje, rozwody, podziały majątku dorobkowego, roszczenia alimentacyjne, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, władza rodzicielska),
  4. Prawo karne (zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, sprawy z oskarżenia publicznego i prywatnego, odroczenie wykonania kary i przerwa w odbywaniu kary, naprawienie szkody wyrządzonej na skutek przestępstwa),
  5. Prawo pracy (dochodzenie roszczeń o wypłatę zaległych wynagrodzeń, porady w odniesieniu do różnych form zatrudnienia, urlopy, zwolnienia indywidualne i grupowe),
  6. Prawo ubezpieczeń społecznych (odmowa przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, możliwości i sposób odwołania od decyzji ZUS, procedura postępowania w sprawach o przyznanie renty na etapie sporu sądowego).

 

 

 

porady prawne

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: porady prawne

Zobacz także