Data wydarzenia: 02.12.2020 19:00

Świąteczne paczki dla dzieci z Opaczy-Kolonii

24
Radna, sołtys i rada sołecka Opaczy-Kolonii przygotują paczki świąteczne dla dzieci z Opaczy-Kolonii. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 grudnia, tel. 502 844 294.

Przy zapisie należy podać imię i nazwisko oraz wiek dziecka.

Po odbiór paczek  dzieci zapraszamy w sobotę 19 grudnia, w godzinach 15.00-17.00,  do świetlicy.


Zakupy finansowane z funduszu sołectwa Opacz-Kolonia. 

Wydarzenie organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa, zachowanie odległości i dezynfekcja rąk.

Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Urząd Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu organizacji przedsięwzięcia, w tym dokonywania zapisów. Będą one przetwarzane jedynie przez czas niezbędny do realizacji wydarzenia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich przekazania nie jest możliwe uczestnictwo w wydarzeniu. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

paczki dla dzieci

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także