Data wydarzenia: 16.07.2019 10:00

Wakacyjne warsztaty w regulskiej świetlicy

34
Od wtorku do czwartku , w godz. 10:00-13,00 zapraszamy dzieci w wieku 4-12 lat do świetlicy w Regułach na wspólne zabawy pod opieką animatora. Obowiązują zapisy tel.501 135 795. Start - 16 lipca.

Dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w różnorodnych  zajęciach,  wśród nich  m.in. podchody, gry terenowe, gry planszowe, tańce, zajęcia ruchowe, wspólne głośne czytanie,  zajęcia plastyczne, warsztaty rękodzieła,  a ponadto spędzą czas wspólnie z rówieśnikami.

Prosimy aby dzieci miały ze sobą wodę i drugie śniadanie. 

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo - dla dzieci z Reguł.

Organizator:  Radna, Sołtys i Rada Sołecka Reguł

Patronat: Pani Wójt Gminy Michałowice  


warsztaty

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Sołectwo Reguły

Zobacz także