Data wydarzenia: 25.09.2021 14:00

Zajęcia modelarstwa kartonowego w Michałowicach

10
Zarząd Osiedla Michałowice zaprasza dzieci od lat 8 na zajęcia modelarstwa kartonowego (25 września godz. 14.00).

Michałowice, ul. Raszyńska 34.

Uczestnicy zajęć modelarskich powinni wziąć ze sobą nożyczki, linijkę, flamastry i klej biały do papieru.

Zajęcia finansowane z funduszu Osiedla Michałowice.

 

Zajęcia modelarstwa w Michałowicach

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Zajęcia organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także