Data wydarzenia: 24.10.2020 10:00

Gminne sadzenie krokusów

134
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w akcji wspólnego sadzenia krokusów (24 października, godz. 10:00). Prosimy o zgłaszanie do urzędu gminy koordynatorów akcji w poszczególnych miejscowościach. Informacje i zgłoszenia - tel. 22 350 91 33.

krokusy w słońcu- zaproszenie do akcji wspolnego sadzenia cebulek.

Gmina zapewni cebulki, rękawiczki i dobrą zabawę. 

Wydarzenie organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie odległości.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji /filmu  i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych, jak również może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetworzenie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także