Data wydarzenia: 27.09.2022 16:00

XLVII sesja Rady Gminy Michałowice

75
Przewodnicząca Rady zaprasza na XLVII sesję Rady Gminy Michałowice, która odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. o godz. 1600 (wtorek) w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro, sala 220).
Transmisja prowadzona będzie za pomocą serwisu YouTube, bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/user/GminaMichalowice/live
 1. Sprawy porządkowe.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Michałowice.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/419/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2030,
  2. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/420/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2022,
  3. przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie,
  4. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/340/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
  5. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/428/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice,
  6. uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy Michałowice na lata 2022-2027,
  7. ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
  8. nadania nazwy ulicy położonej w Nowej Wsi,
  9. rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.
 4. Informacja o wpływie inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego na Gminę Michałowice.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2022 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.
 6. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska gminy Michałowice za lata 2018-2020.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Michałowice z międzysesyjnej działalności za okres 20.08.2022 r. – 20.09.2022 r.
 8. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.
 9. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.
 10. Sprawy wniesione.
Autor: Urszula Bejda
Opublikowany przez: Urszula Bejda
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady

Zobacz także