Data wydarzenia: 19.09.2021 11:00

Koncerty papieskie w wykonaniu Góralskiej Hory

210
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice oraz proboszczowie parafii zapraszają na "Koncerty papieskie" poświęcone św. Janowi Pawłowi II oraz kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Wykonanie Folk Kapela "Góralska Hora" .
  • 19 września, godz. 11.00 - kościół w Pęcicach, ul. Parkowa 4
  • 26 września, godz.12:00 - kościół w Pruszkowie (parafia mieszkańców Nowej Wsi), pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  • 10 października,  godz. 12.30 - kościół w Michałowicach, ul. Szkolna 11
  • 10 października, godz. 19:00 - kościół w Komorowie, ul. 3 Maja 9

Koncerty będą poprzedzone mszą św.

koncerty papieskie

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Wydarzenie organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także