Data wydarzenia: 29.10.2020 18:00

Wieczór poetycki z okazji nadania bibliotece w Michałowicach imienia Zbigniewa Herberta

125
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice oraz Ewa Kisiel, dyrektor biblioteki w Michałowicach zapraszają na Wieczór poetycki z okazji nadania bibliotece w Michałowicach imienia Zbigniewa Herberta (29 października, czwartek, godz. 18:00, sala multimedialna urzędu gminy).

W programie:

  • fragmenty poezji Zbigniewa Herberta czyta Jerzy Radziwiłowicz
  • oprawa muzyczna: śpiew Katarzyna Łochowska, akompaniament Marcin Mazurek

Zapisy:  kkoncert|michalowice.pl| |oncert|michalowice.pl, tel.  22 350 97 42

 

W związku z wytycznymi dotyczącymi zapobiegania dalszemu rozwojowi epidemii podczas spotkania obowiązuje zakrywanie usta i nosa oraz zachowywania dystansu społecznego, min.1,5 m. Organizator zastrzegamy sobie prawo do mierzenia temperatury ciała.

Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Urząd Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu organizacji przedsięwzięcia, w tym dokonywania zapisów. Będą one przetwarzane jedynie przez czas niezbędny do realizacji wydarzenia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich przekazania nie jest możliwe uczestnictwo w wydarzeniu. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

 

Zbigniew Herbert

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także