Data wydarzenia: 01.09.2021 18:00

Pilates w Pęcicach Małych

37
Sołtys i rada sołecka Pęcic Małych zapraszają mieszkańców na zajęcia gimnastyczne finansowane z funduszu sołeckiego Pęcic Małych.

Start 1 września, godz. 18.00. Świetlica wiejska, ul. Brzozowa 18, Pęcice Małe.

Zajęcia pilatesu będą odbywać się cyklicznie w poniedziałki i środy od godz. 18.00.

 

Zajęcia pilatesu w Pęcicach Małych

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Zajęcia organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także