5

banner fundusze europejskie

 

Gmina Michałowice Konsultacje społeczne – sporządzenie MPZP „Aleja Kasztanowa” - Komorów, Pęcice 

Ankieta

Szanowni Państwo,

Gmina Michałowice przystąpiła do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) obszaru „Aleja Kasztanowa”.

Teren, dla którego sporządzany jest MPZP, położony jest w Komorowie, po obydwu stronach al. Kasztanowej, ograniczony rzeką Utratą, ul. Sanatoryjną i ul. Ireny, oraz w Pęcicach  -  pomiędzy ul. Pęcicką, granicą z Pruszkowem, rzekami Utratą i Raszynką oraz al. Powstańców Warszawy.  

Dla tego terenu, który będzie objęty opracowaniem planu miejscowego, zostało uchwalone STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (dalej nazywane: STUDIUM),  z którego pochodzą zamieszczone w ankiecie rysunki. Plan miejscowy nie może być niezgodny ze studium.

Sporządzanie MPZP jest istotne dla całej społeczności lokalnej, bo dotyczy każdego mieszkańca. Chcemy poznać opinie jak największej liczby osób zainteresowanych przestrzenią naszej gminy, by lepiej móc dostosować MPZP do lokalnych potrzeb i wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania, przy zachowaniu zapisów obowiązujących w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy.  

Sugestie i pomysły można zgłaszać przez wypełnienie ankiety, do czego Państwa zachęcam.

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

 

Kwestionariusz ankiety

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie do opracowania projektu MPZP. Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi w wybranym polu, chyba że informacja w danym pytaniu stanowi inaczej.

 

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 29 września 2020 r.  Dziękujemy za Państwa przemyślenia i poświęcony czas!

MPZP zostanie sporządzony w oparciu o obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. ).

Grafiki w ankiecie  oparte są na zapisach Studium – przedstawiają strukturę  funkcjonalno-przestrzenną terenu.

Obszar objęty konsultacjami


 

Mapa obaszu A

Maopa obszaru B

Mapa Obszar C

Mapa Obszar 4

METRYCZKA

* - pola wymagane