Znaleziono 121 podstron zawierających "Świetlica opacz-kolonia"

Czy chciałeś znaleźć? Świetlica opacz-kolonia

61. / Michałowice / Facebook / testy / opisowa

Projekt jest skierowany do 118 gospodarstw domowych wybranych spośród następujących grup spełniających kryteria działania 8.3 POIG: dzieci i młodzież uczącą się

czytaj więcej

62. Położenie / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Położenie

Gmina Michałowice jest zlokalizowana w centralnej części Niziny Mazowieckiej. Wchodzi w skład powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego. Położona w zachodniej

czytaj więcej

63. / Michałowice / Ochrona środowiska / Wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych

Wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie

czytaj więcej

64. Gospodarka / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Gospodarka

Wskaźnikiem zachodzących zmian jest rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w sektorze prywatnym. Poziom indywidualnej przedsiębiorczości ludzi zamieszkujących

czytaj więcej

65. Projekt uchwały / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2014 / Projekty uchwał wnoszone na XXXVII sesję  |  02.04.2014 14:55

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych

czytaj więcej

66. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej
w Opaczy Kolonii
RZĄDZĄ PANIE
/ Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  13.03.2011 00:00

11 marca, w piątek, w Opaczy Kolonii, w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa: Grażynę Grabkę oraz Radę Sołecką: Agnieszkę Augustynowicz, Monikę

czytaj więcej

67. „Niczego nie żałuję”: spotkanie z Édith Piaf w świetlicy w Opaczy-Kolonii / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Kulturalne  |  14.09.2014 20:50

13 września 2014 r. w świetlicy w Opaczy-Kolonii odbył się koncert słowno-muzyczny pt. „O miłości, radości i nadziei – na podstawie życia Édith Piaf”.

czytaj więcej

68. Zebranie wiejskie w Opaczy-Kolonii / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  14.09.2013 00:00

12 września 2013 r. w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie Opaczy-Kolonii, pod przewodnictwem sołtys Grażyny Grabki. Wzięło w nim udział 35 osób. Na zebraniu podjęto uchwałę o

czytaj więcej

69. Zaśpiewana i zatańczona opowieść o Cyganach przez zespół „Dromenca” - w świetlicy w Opaczy-Kolonii / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Kulturalne  |  31.12.2013 11:00

Cygański Zespół „Dromenca”, występując w świetlicy w Opaczy-Kolonii, zabrał publiczność w podróż po drogach i bezdrożach (dromenca to po cygańsku – drogi, bezdroża), jakimi

czytaj więcej

70. V Piknik Rodzinny w Opaczy-Kolonii / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  27.05.2013 22:22

Już po raz piąty odbył się na placu zabaw w Opaczy-Kolonii rodzinny piknik. Atrakcji było co niemiara.

czytaj więcej

71. Zebranie mieszkańców Opaczy Małej / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  17.09.2014 11:35

16 września 2014 r., w prywatnym domu przy ul. Targowej odbyło się coroczne zebranie wiejskie Opaczy Małej. Na liczne pytania odpowiadał, wiele zagadnień tłumaczył wójt gminy Michałowice

czytaj więcej

72. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy / Bip / Prawo Miejscowe / Sprawozdania Wójta  |  16.02.2015 13:56

za okres od 9.12.2014 r. do 6.02.2015 r.

czytaj więcej

73. Wigilia w Opaczy Kolonii / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  18.12.2011 00:00

Wigilijne spotkanie w Opaczy Kolonii odbyło się w świetlicy 17 grudnia.

czytaj więcej

74. Uroczystość drewnianego jubileuszu „Czerwonych Korali” i „Czerwonych Koralików” / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Kulturalne  |  20.04.2015 09:00

18 kwietnia 2015 r. odbył się benefis 5. lecia istnienia zespołów wokalnych związanych ze świetlicą w Opaczy-Kolonii: chórów dorosłych „Czerwonych Korali” i dziecięcego

czytaj więcej

75. WIGILIJNE NASTROJE W OPACZY / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  17.12.2010 13:15

Po ukazaniu się pierwszej gwiazdki, 16 grudnia 2010 r., w świetlicy w Opaczy Kolonii obyło się opłatkowe spotkanie mieszkańców, zorganizowane przez Radę Sołecką oraz Koło nr 11

czytaj więcej

76. / Michałowice / Formularz / OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM 19-20 CZERWCA 2017

Opłata za udział w seminarium to kwota 200 złotych dla osób korzystających z noclegu oraz kwota 110 zł dla pozostałych uczestników. Po przyjęciu

czytaj więcej

77. Zarządzenie Nr 49 / 2008 Wójta Gminy Michałowice Z dnia 2 kwietnia 2008 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Zarządzenia Wójta / Zarządzenia Wójta 2008  |  02.04.2008 10:50

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę.

czytaj więcej

78. Pomoc społeczna / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej jak również innych ustaw z zakresu polityki społecznej są realizowane przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną – Gminny

czytaj więcej

79. Protokół Nr VII / Bip / Prawo Miejscowe / Protokoły z posiedzenia Rady Gminy / Kadencja 2014-2018  |  01.10.2015 13:06

z obrad VII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 12 maja 2015 roku

czytaj więcej

80. Szkoły i przedszkola / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Szkoły i przedszkola

Gminna baza oświaty składa się z następujących placówek:   Zespół Szkół w Michałowicach: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

czytaj więcej
« 1 2 3 4 5 6 7 »