Znaleziono 562 podstron zawierających "michałowice osiedle"

Czy chciałeś znaleźć? Michałowice osiedle

21. Uchwała Nr XLIV/294/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2010 / Sesja Rady Nr XLIV  |  14.06.2010 15:40

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

22. Uchwała Nr XV/156/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2012 / Sesja Rady Nr XV  |  27.04.2012 14:10

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

23. Uchwała XXXV/313/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005r / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2005 / Sesja Rady Nr XXXV  |  26.07.2006 17:04

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Komorów Osiedle, Gmina Michałowice

czytaj więcej

24. Uchwała Nr XXII/177/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004r / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2004 / Sesja Rady Nr XXII  |  10.10.2006 13:29

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Michałowice Osiedle na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

25. Uchwała Nr XVII/171/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2012 / Sesja Rady Nr XVII  |  23.07.2012 11:25

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Michałowice-Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

26. Uchwała Nr XI/100/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2011 / Sesja Rady Nr XI  |  25.11.2011 15:38

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę nazwy miejscowości „Michałowice-Osiedle” na „Michałowice”, gmina Michałowice.

czytaj więcej

27. Warsztaty małego chemika – Michałowice / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Kulturalne  |  05.02.2017 12:15

Ciekawość otaczającego nas świata drzemie w nas wszystkich. Jednym ze sposobów na jego poznanie jest udział w warsztatach małego chemika. Warsztatach, podczas których dzieci mają okazję

czytaj więcej

28. Podział Gminy Michałowice na okręgi wyborcze / Bip / Urząd gminy / Informacje bieżące / Wybory samorządowe - 2014  |  27.08.2014 10:24

Nr okręgu Granice okręgu Liczba radnych wybieranych  w okręgu 1 sołectwo Opacz

czytaj więcej

29. Uchwała Nr XLI/384/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2014 / Sesja Rady Nr XLI  |  10.10.2014 14:23

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz-Kolonia”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz-Kolonia i

czytaj więcej

30. Uchwała Nr XI/101/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2011 / Sesja Rady Nr XI  |  25.11.2011 15:35

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 845/40, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

31. Uchwała Nr XVII/175/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2012 / Sesja Rady Nr XVII  |  23.07.2012 11:51

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewidencyjnej nr 469, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

32. Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2011 / Sesja Rady Nr VIII  |  11.07.2011 14:47

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli działek przyległych, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy

czytaj więcej

33. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 4 września 2014 r.
/ Bip / Urząd gminy / Informacje bieżące / Wybory samorządowe - 2014  |  05.09.2014 08:27

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości informację o numerach i granicach okręgów wyborczych,

czytaj więcej

34. Uchwała Nr XL/282/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2010 / Sesja Rady Nr XL  |  02.04.2010 09:38

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 845/40, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

czytaj więcej

35. Nasi Strażacy! / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Kulturalne  |  12.06.2018 10:10

Pożary, wypadki drogowe, zdarzenia losowe, a także działania związane z różnego rodzaju zabezpieczeniami. Tak właśnie wygląda praca strażaków z OSP w Nowej Wsi.

czytaj więcej

36. Uchwała Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2011 / Sesja Rady Nr VIII  |  11.07.2011 14:36

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zmiany nazwy miejscowości

czytaj więcej

37. Uchwała Nr XIX/120/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2008 / Sesja Rady Nr XIX  |  06.05.2008 15:15

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

38. Uchwała Nr XLIV/297/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2010 / Sesja Rady Nr XLIV  |  14.06.2010 15:47

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice.

czytaj więcej

39. Uchwała Nr XXXVII/254/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2009 / Sesja Rady Nr XXXVII  |  27.11.2009 12:38

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

40. Uchwała Nr XLII/414/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2014 / Sesja Rady Nr XLII  |  14.11.2014 10:51

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 820, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, na części działki ew. nr 6/5 oraz na części działki ew.

czytaj więcej
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... »