Jesteś na: Szukajnowa wieś

Znaleziono 448 podstron zawierających "nowa wieś"

61. Zarządzenie Nr 65/2015 / Bip / Prawo Miejscowe / Zarządzenia Wójta / Zarządzenia Wójta 2015  |  07.04.2015 12:27

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nowa Wieś

czytaj więcej

62. Uchwała Nr XV/184/2016 / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2016 / Sesja Rady Nr XV  |  24.06.2016 13:48

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 404/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

63. Ondraszki, haj! / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Kulturalne  |  15.10.2017 14:55

A trzech ich było szczyrkowskich górali i jedno góralka. Z samiutkiego Szczyrku do Nowej Wsi przyjechała z koncertem muzyki góralskiej kapela Ondraszki.

czytaj więcej

64. Projekt uchwały / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2015 / Projekty uchwał wnoszone na VII sesję Rady Gminy  |  05.05.2015 15:50

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Kamelskiego” na terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś

czytaj więcej

65. Uchwała Nr VII/44/2015 / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2015 / Sesja Rady Nr VII  |  29.05.2015 16:26

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Kamelskiego” na terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś

czytaj więcej

66. Zarządzenie Nr 20/2015 / Bip / Prawo Miejscowe / Zarządzenia Wójta / Zarządzenia Wójta 2015  |  12.02.2015 10:48

w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Nowa Wieś Gmina Michałowice Województwo Mazowieckie

czytaj więcej

67. Zarządzenie Nr 36/2011 / Bip / Prawo Miejscowe / Zarządzenia Wójta / Zarządzenia Wójta 2011  |  15.11.2011 14:13

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nowa Wieś

czytaj więcej

68. Zarządzenie Nr 43/2015 / Bip / Prawo Miejscowe / Zarządzenia Wójta / Zarządzenia Wójta 2015  |  24.03.2015 11:00

w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Kamelskiego" na terenie

czytaj więcej

69. Piknik strażacki w Nowej Wsi / Michałowice / Dzieje się ... / Zaproszenia  |  14.09.2013 13:00

Lokalizacja: Nowa Wieś

czytaj więcej

70. Zebranie mieszkańców Nowej Wsi / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  01.10.2017 13:25

Zgodnie z zawiadomieniem sołtysa Nowej Wsi, Mariana Bośki w czwartek, 28 września odbyło się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy uchwalili fundusz sołecki na rok 2018.

czytaj więcej

71. Gala Gminnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Oświatowe  |  27.06.2013 12:00

18.06.2013 r. w Zespole Szkół w Michałowicach odbyła się Gala Gminnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej. Gościem honorowym uroczystości był wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.

czytaj więcej

73. Piknik strażacki / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Kulturalne  |  12.09.2017 07:35

Na imprezę do strażaków w Nowej Wsi nie można było nie przyjść. Piknik rodzinny, który organizują już od ponad 10 lat zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nie inaczej było w

czytaj więcej

74. Skład obwodowych komisji wyborczych / Bip / Urząd gminy / Informacje bieżące / WYBORY PREZYDENTA RP  |  04.06.2010 11:56

Skład obwodowych komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

czytaj więcej

75. Zarządzenie Nr 111/10 Wójta Gminy Michałowice z 12 lipca 2010r. / Bip / Prawo Miejscowe / Zarządzenia Wójta / Zarządzenia Wójta 2010  |  10.08.2010 11:55

w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art.17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

czytaj więcej

76. Uchwała Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2009 / Sesja Rady Nr XXX  |  06.05.2009 10:41

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji

czytaj więcej

77. Projekt uchwały / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2008 / Projekty uchwał wnoszone na XXIII  |  13.10.2008 15:44

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś

czytaj więcej

79. Uchwała Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2004 / Sesja Rady Nr XVI  |  16.10.2006 15:02

w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Nowa Wieś.

czytaj więcej

80. Projekt uchwały / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2008 / Projekty uchwał wnoszone na XX sesję  |  20.06.2008 12:26

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XVI/111/2004 z dnia 26 lutego 2004 r., dotyczącą przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, stanowiącej

czytaj więcej
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... »