709

Zadanie pn: "Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy - Kolonii”


zrealizowane w 2016 r. współfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 

Kwota udzielonej dotacji: 582 825,00 zł