15.07.2021 08:20
74

Budowa placu zabaw przy ul. Aleja Samorządu Terytorialnego w Regułach

Data podpisania umowy:
20.07.2021
Wartość:
849 238,20 zł
Firma:
NOVUM Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Chrobrego 1
12-100 Szczytno

Budowa placu zabaw na terenie działki nr ew. 616/10
obr. 0013 w Regułach, gm. Michałowice. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in.
następujących robót:
• robót przygotowawczych,
• robót ziemnych, w tym placu zabaw,
• wykonania urządzeń budowlanych, w tym instalacji oświetleniowej, dojść, ogrodzeń.