Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy.

07.02.2018 15:15     19

Data podpisania umowy:

19.12.2017

Data zakończenia:

Wartość

1.094.700,00 zł

Firma:

„FAL-BRUK” Sp. z o.o. sp. k.
Warszawa


Planowany termin zakończenia III kwartał 2018 r.