29.01.2019 11:20
71

Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej

Data podpisania umowy:
29.01.2019
Wartość:
717 850,38 zł
Firma:
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg,
Raszyn
Partner Konsorcjum Marek Juchniewicz,
Warszawa
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji