21.04.2022 11:30
149

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej w Regułach

Data podpisania umowy:
05.04.2022
Wartość:
79 950,00
Firma:
Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o.
ul. Puszczyka 18A m 8
02-785 Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na działce nr ew. 631/19 w Regułach.

Projektowana ścieżka pieszo-rowerowa będzie o szerokości 3,00 m i nawierzchni asfaltowej o długości ok. 850,00 m. W rejonie ul. Dworcowej wykonany zostanie przepust na rowie.

Planowany termin zakończenia - 4 października.


Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji