Przebudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi - przebudowa przepustów na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej z rz. Raszynką i doprowadzalnikiem.

07.02.2018 15:20     56

Data podpisania umowy:

19.12.2017

Data zakończenia:

Wartość

1.076.801,04

Firma:

SERSO Sp. z o.o.
Warszawa


Planowany termin zakończenia III kwartał 2018 r.