Przebudowa wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy.

07.02.2018 14:40     8

Data podpisania umowy:

14.12.2017

Data zakończenia:

Wartość

212.790,00 zł

Firma:

Inżynieria Sanitarna
Jakub Haunausek
Piastów


Planowany termin zakończenia II kwartał 2018 r.