25.05.2020 12:40
69

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II (część II)

Data podpisania umowy:
10.10.2019
Wartość:
2 078 700,00 zł
Firma:
ROBOKOP Grzegorz Leonowicz

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie trasy rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od al. Powstańców Warszawy w Regułach do ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi.
Planowany termin zakończenia - III kwartał 2020 roku.


Opublikowane przez: Agnieszka Rzewuska