30.07.2018 12:05
32

Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamienny oraz destruktem bitumicznym

Data podpisania umowy:
27.07.2018
Wartość:
531 042,54 zł
Firma:
PAULOKOP
Paweł Pietruszka,
Stara Wieś
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji