04.09.2020 11:30
13

Remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia

Data podpisania umowy:
04.09.2020
Data zakończenia:
12.10.2020
Wartość:
412,165,01
Firma:
Józef Król Usługi Brukarskie - Budowa Dróg

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Niecałej oraz przebudowa ulicy Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia. 2.2. W ramach zamówienia Wykonawca wykona:

1) remont gminnej drogi o nawierzchni gruntowej - ulicy Niecałej wraz z odwodnieniem ok. 67,0 m,

2) przebudowę ulicy Północnej wraz z odwodnieniem, która jest drogą wewnętrzną posiadającą nawierzchnię z betonu asfaltowego, a zjazdy i dojścia do posesji wykonane są z betonu asfaltowego, cementowego, kostki i płyt betonowych ok. 117,0 m.


Opublikowane przez: Agnieszka Rzewuska