94

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

1. Jan Sienkiewicz

Kopenhaga

Dania

2. Anna Nauwaldt

Kopenhaga

Dania

3. Aleksandra Antkowiak

Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Jan Sienkiewicz, Anna Nauwaldt, Aleksandra Antkowiak

Załączniki