37

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Krystian Zagródka Architekt Group

ul. Poniatowskiego 25

41-300 Dąbrowa Górnicza

Skład zespołu autorskiego:

Krystian Zagródka, Anna Motyka, Patrycja Baran, Wiktoria Janikowska

Załączniki