27

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Jakub Senkowski, Witkowice

2. Klaudia Jarmuła, Kraków

3. Dariusz Michałkowski, Kraków

Skład zespołu autorskiego:

Jakub Senkowski, Klaudia Jarmuła, Dariusz Michałkowski, Dariusz Michałkowski, Magdalena Kuranowska  

Załączniki