32

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Kamila Buczkowska Studio  

Szczecin

2. APP Architekt Karol Barcz       

ul.  Smocza 46

70-731 Szczecin

3. Irena Nowacka  

Szczecin

Skład zespołu autorskiego:

Kamila Buczkowska, Karol Barcz

Załączniki