27

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Aleksandra Kozłowska, Łódź

2. Adam Czychy, Warszawa

3. Adrian Chmielewski, Łódź

4. Alicja Wieczorkiewicz, Łódź

Skład zespołu autorskiego:

Aleksandra Kozłowska, Adam Czychy, Adrian Chmielewski, Alicja Wieczorkiewicz

Załączniki