30

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Barbara Jaworska, Dziekanów Leśny

2. Marcin Jaworski, Dziekanów Leśny

Skład zespołu autorskiego:

Barbara Jaworska, Marcin Jaworski

Załączniki