37

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

JASTAA Sp. z o.o.

Pl. Westerplatte 3/11 

50-341 Wrocław   

Skład zespołu autorskiego:

Adam Stafiniak, Jacek Młynarczyk, Tomasz Węgrzyn, Zuzanna Róg

Załączniki