30

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Aleksandra Kosatka, Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Aleksandra Kosatka, Marta Mongay Miland

Załączniki