21

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Piotr Mikulski-Bąk, Olsztyn

2. Anna Mikulska -Bąk, Olsztyn

3.Ryszard Bąk, Olsztyn

Skład zespołu autorskiego:

Piotr Mikulski-Bąk, Anna Mikulska-Bąk, Ryszard Bąk, Jan Graczyk

Załączniki