43

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Gierbienis + Poklewski S. C.

Marcin Gierbienis, Kraków

2. Gierbienis + Poklewski S. C.

Damian Poklewski-Koziełł, Kraków

Skład zespołu autorskiego:

Marcin Gierbienis, Damian Poklewski-Koziełł, Michał Mazurkiewicz

Załączniki