20

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Autorskie Studio Architektury ASA-Architekci  Sp. z o.o.

ul. Kopernika 1

35-069 Rzeszów

Skład zespołu autorskiego:

Wojciech Fałat, Agata Podolec

Załączniki