59

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Alicja Rudowska, Warszawa

3. Pamela Krzyszczak, Siedlce

2. Martyna Dryś, Gryfice

Skład zespołu autorskiego:

Alicja Rudowska, Pamela Krzyszczak, Martyna Dyś

Załączniki