25

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Krzysztof Makowski, Szczecin

2. Renata Telacka, Piaseczno-Grochowa 

3. Dariusz Makowski, Szczecin

Skład zespołu autorskiego:

Krzysztof Makowski, Renata Telacka, Dariusz Makowski

Załączniki