34

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Climatic SP. z o.o. Sp. K.

ul. Żytnia 6, Reguły

05-816 Michałowice

Skład zespołu autorskiego:

Roman Malka, Marta Dobrowolska, Magdalena Trojanowska, Monika Kościelniak, Krzysztof Soliwoda, Urszula Sadowska, Mateusz GrabiwodaPraca 

Załączniki