29.12.2021 09:35

OTWARTE KONKURSY OFERT

322
Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2022

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa, edukacji i oświaty, ochrony, promocji i polityki zdrowia, ekologii i ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2020 r., poz.1057 ze zm.) - oferty w konkursach dla organizacji pozarządowych można składać

  • do 28 stycznia 2022 r. do godz. 14.00.

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska