20.08.2020 09:15

Zarządzenie 207/2020

20
w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska