05.03.2020 14:10

Zarządzenie 40/2020

20
w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska