19.05.2020 10:15

Zarządzenie Nr 114/2020

16
w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska