28.01.2022 15:20

Zarządzenie Nr 16/2022

7
w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska