12.03.2020 11:55

Zarządzenie 51/2020

73
w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - Traci moc Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2020 r.

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Mostowska