163

Zgłoszenie udziału w debacie

Osoby, które chcą zabrać głos w debacie muszą najpóźniej na dzień przed sesją (czyli do 27 czerwca do godz. 16.00) złożyć w biurze podawczym (sala obsługi mieszkańców) pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami innych osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada na początku sesji czerwca podejmie decyzję o zwiększeniu tej liczby.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest do pobrania, a także w biurze podawczym  (sala obsługi mieszkańców).

Z Raportem można zapoznać się, pobierając dokument zamieszczony poniżej.

 

Formularz zgłoszenia do debaty