10

Osoby, które chcą zabrać głos w debacie muszą najpóźniej na dzień przed sesją (czyli do 17 sierpnia br. do godz. 16.00) złożyć w biurze podawczym (sala obsługi mieszkańców) pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami innych osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada na początku sesji 18 sierpnia podejmie decyzję o zwiększeniu tej liczby.

Formularz zgłoszenia do debaty POBIERZ

Formularz dostępny jest także w biurze podawczym  (sala obsługi mieszkańców).