Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 550 podstron zawierających "granica"
101 Uchwała Nr XIV / 157 / 2016
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat nieruchomości położonej w obrębie ewid. Granica, oznaczonej w ewidencji gruntów
102 KARNAWAŁ W GRANICY 2020
Bal karnawałowy w Granicy odbył się w sobotę 25 stycznia. Mieszkańcy po raz kolejny dowiedli, że mają poczucie humoru i potrafią się dobrze bawić. Impreza była wyjątkowo
103 Uchwała XXIX/372/2017
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewid. Granica, w gminie
104 Warsztaty świąteczne w Granicy – I edycja
Warsztaty świąteczne to jedna z wielu propozycji aktywnego spędzania czasu dla dzieci z Granicy. Warsztaty organizowane są przez zarząd osiedla. Odbyły się 1 grudnia, w sobotę.
105 Projekt uchwały
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
106 Zarządzenie Nr 32/2015
w sprawie zwołania zebrania ogólnego mieszkańców dla wyboru przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla Granica
107 Uchwała nr XI/109/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Granica w gminie Michałowice,
108 Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Granica w gminie Michałowice,
109 Jesienne Sprzątanie Granicy
Każdy chciałby mieszkać w czystym otoczeniu. Tylko nie każdy o nie dba. A wydawałoby się, że wystarczy tak niewiele, tj. nie śmiecić i sprzątać tam, gdzie należy
110 Uchwała Nr XXV/308/2017
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie
111 Uchwała Nr XX/255/2017
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie
112 Uchwała Nr XX/256/2017
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie
113 30-lecie samorządu - cz.2: wspominamy I kadencję samorządu gminy Michałowice (1990-1994)
Po wyborach samorządowych w 1990 roku gmina Michałowice przejęła na własność mienie należące poprzednio do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej, stając
114 Projekt uchwały
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
115 Uchwała Nr IX/73/2015
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Michałowice darowizny nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Granica, stanowiącej część działki
116 Uchwała XVIII/220/2016
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie
117 Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Michałowice darowizny nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Granica, stanowiącej część działki
118 Kalendarz Komorowski na 2011 rok
Zarząd Osiedla Komorów Granica z przyjemnością zawiadamia, że został wydany kalendarz ścienny na 2011 z zabytkowymi domami Komorowa.
119 Uchwała Nr XXIX/369/2017
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie
120 Uchwała Nr XXII/176/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004r
w sprawie nadania nazwy ulic położonych we wsi Granica na terenie Gminy Michałowice