Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 567 podstron zawierających "granica"
101 Zarządzenie Nr 276/2018
w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego do publicznego wglądu
102 Uchwała Nr XIV / 157 / 2016
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat nieruchomości położonej w obrębie ewid. Granica, oznaczonej w ewidencji gruntów
103 Projekt uchwały
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
104 Zarządzenie Nr 32/2015
w sprawie zwołania zebrania ogólnego mieszkańców dla wyboru przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla Granica
105 Narodowy Program Szczepień w naszej gminie
List Małgorzaty Pacheckiej Wójt Gminy Michałowice.
106 Uchwała nr XI/109/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Granica w gminie Michałowice,
107 Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Granica w gminie Michałowice,
108 Harmonogram - Klub Świetliki
Oferta Placówki Wsparcia Dziennego - Klub Świetliki.
109 Uchwała XXIX/372/2017
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewid. Granica, w gminie
110 Uchwała Nr XXV/308/2017
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie
111 TURNIEJ PING-PONGA W GRANICY
Marzec to już prawie wiosna, to dobry czas, by ruszyć z aktywnością fizyczną. W Granicy odbył się turniej ping-ponga.
112 Uchwała Nr XX/255/2017
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie
113 Uchwała Nr XX/256/2017
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie
115 Projekt uchwały
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
116 Kalendarz Komorowski na 2011 rok
Zarząd Osiedla Komorów Granica z przyjemnością zawiadamia, że został wydany kalendarz ścienny na 2011 z zabytkowymi domami Komorowa.
117 Uchwała Nr IX/73/2015
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Michałowice darowizny nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Granica, stanowiącej część działki
118 Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Michałowice darowizny nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Granica, stanowiącej część działki
119 Warsztaty świąteczne w Granicy – I edycja
Warsztaty świąteczne to jedna z wielu propozycji aktywnego spędzania czasu dla dzieci z Granicy. Warsztaty organizowane są przez zarząd osiedla. Odbyły się 1 grudnia, w sobotę.
120 PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO POSESJI POŁOŻONYCH PRZY ULICACH: CYPRYSOWEJ, DZIEWANNY, CISOWEJ, DĘBOWEJ I LAWENDOWEJ W GRANICY
Urząd Gminy informuje, że w dniu 04.09.2020 r. (piątek) od godz. 08:00 do godz. 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji położonych przy ulicach: Cyprysowej, Dziewanny,