Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 550 podstron zawierających "granica"
141 Uchwała Nr XIII/139/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”,
142 Uchwała Nr XLI/362/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
143 Uchwała XIV/83/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica,
144 Zarządzenie Nr 139/2016
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
145 Koncert muzyki jazzowej w granickiej zatoce kultury
W niedzielę, 9 października, wystąpił w świetlicy w Granicy zespół GRAND SLAM QUARTET. Był to pierwszy koncert z cyklu „Granica Sunday Festival”. Na muzyczny wieczór zaprosili
146 Przetarg odwołany
Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat, części działki ew. nr 101/2, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Granica gm. Michałowice z urządzonymi odkrytymi
147 PIOSENKA NA WOJENNYM SZLAKU - koncert patriotyczny w Granicy
Koncert "Piosenka na wojennym szlaku" w wykonaniu artystów Teatru Piosenki z Łodzi był hołdem złożonym poległym w czasie drugiej wojny światowej. W koncercie uczestniczyło
148 Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 marca 2012 r.
w sprawie określenia terminu wyłożenia projektu Statutu osiedla Granica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Granica.
149 One Woman Show – czyli rzecz o miłości
Po wakacyjnej przerwie do Granicy powrócił "Sunday festival". Tym razem mieszkańcy mogli zobaczyć muzyczny spektakl, łączący klasyczny wokal z czarującą grą aktorską, a wszystko
150 13. Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 701/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica,
151 Z piosenką przez świat - Dzień Kobiet w Granicy
Z piosenką przez świat - koncert z okazji Dnia Kobiet odbył się w świetlicy w Granicy 10 marca. Wystąpiła Emilia Kudra, na pianinie akompaniował jej Krzysztof Jaszczak. Koncert
152 Zarządzenie Nr 112/10 Wójta Gminy Micgałowice z 12 lipca 2010r.
w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art.17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu planu zagospodarowania
153 Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 1 marca 2007 r.
w sprawie zwołania zebrania ogólnego mieszkańców dla wyboru przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla Komorów (Komorów, Granica),
154 ZP.2711.10.2014
Wykonanie dokumentacji oraz pełna obsługa merytoryczna podczas całej procedury planistycznej projektów trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
155 Uchwała Nr XLI/363/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
156 14. Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym
157 Gimnastyka dla seniorów
5 maja br. zapraszamy na inaugurację zajęć gimnastyki dla seniorów.
158 „Inne dzieci” - projekcja filmu w Granicy
Projekcje filmów to kolejna, ciekawa propozycja radnych i Zarządu Osiedla Granica dla mieszkańców. Wyświetlony został film dokumentalny „Inne dzieci”, będący opowieścią
159 Elvis Presley – król rock and rolla - koncert w Granicy
W cyklu Granica Sunday Festival odbył się w świetlicy koncert zatytułowany Elvis. Krzysztof Janowski śpiewał wszystkie znane, jak również mniej znane, piosenki króla rock and rolla –
160 Odwołane zajęcia w świetlicach, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego
W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja br., wszystkie zajęcia w świetlicach wymienionych poniżej będą odwołane w następujących dniach: