Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 550 podstron zawierających "granica"
61 Karnawał w Granicy
W sobotę, czwartego lutego odbył się bal karnawałowy w Granicy. Zorganizowany został przez radnych i zarząd osiedla, bawiło się wielu mieszkańców Granicy.
62 Uchwała Nr XV/93/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica)
63 TURNIEJ PING-PONGA W GRANICY
Marzec to już prawie wiosna, to dobry czas, by ruszyć z aktywnością fizyczną. W Granicy odbył się turniej ping-ponga.
64 Uchwała VI/60/2019
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica- część IIB", obejmującego teren cmentarza parafialnego w Komorowie.
65 Projekt uchwały
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego
66 ZP.271.1.35.2018
Wykonanie dwóch map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Komorów-Wieś i obrębie Granica
67 Uchwała nr XXXVI/450/2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Długa” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
68 Kontakt/Kadra
    Placówka Wsparcia Dziennego "Świetliki"   Lokalizacje: Michałowice - ul. Raszyńska 34 Granica - ul. Czeremchy 1 Opacz - ul. Ryżowa
69 Uchwała Nr XIII/138/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”
70 Uchwała Nr XXVI/328/2017
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 1171, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica
71 30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.4 : WSPOMINAMY III KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (1998-2002)
Do końca 1998 roku Gmina Michałowice należała do stołecznego województwa warszawskiego. Od 1 stycznia 1999 roku, po zmianach, weszła w skład powiatu pruszkowskiego
72 Zarządzenie Nr 50/2019
w sprawie zwołania zebrania ogólnego mieszkańców dla wyboru przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla Granica.
73 Uchwała nr X/135/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 725/2 oraz działkę nr
74 Odwołane zajęcia w niektórych świetlicach
W związku z wyborami parlamentarnymi (13 października) świetlice, w których zlokalizowane są siedziby komisji wyborczych, będą nieczynne w następujących okresach: Pęcice -
75 Uchwała Nr XXVI/315/2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
76 30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.5: WSPOMINAMY IV KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (2002-2006)
Od jesieni 2002 r. organem wykonawczym w gminie został po raz pierwszy wójt, wybrany przez mieszkańców gminy w bezpośrednich wyborach. Podczas tej kadencji powstały pierwsze
77 Impreza karnawałowa w Granicy
Zabawa karnawałowa w Granicy była w tym roku bardzo udana. Bawiło się przeszło osiemdziesiąt osób. Zorganizowana została przez Zarząd Osiedla Granica.
78 Uchwała Nr XXXII/409/2018
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie
79 Uchwała Nr XX/248/2017
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej własność Gminy Michałowice
80 Uchwała Nr VII/43/2015
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica