Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 568 podstron zawierających "granica"
61 Uchwała Nr X/134/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek ewidencyjnych nr 649/1 i 650/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Granica
62 Karnawał w Granicy
W sobotę, czwartego lutego odbył się bal karnawałowy w Granicy. Zorganizowany został przez radnych i zarząd osiedla, bawiło się wielu mieszkańców Granicy.
63 Uchwała Nr XV/93/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica)
64 POL/12 Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zawarcie umowy dzierżawy gruntów gospodarstwa rolnego
POL/12 Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zawarcie umowy dzierżawy gruntów gospodarstwa rolnego
65 Projekt uchwały
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego
66 Zarządzenie Nr 186/2014
w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla zarządu Wspólnoty Gruntowej we wsi Granica, gmina Michałowice, województwo Mazowieckie.
67 Zarządzenie Nr 187/2014
w sprawie wyznaczenia organów Spółki dla zarządu Wspólnoty Gruntowej we wsi Granica, gmina Michałowice, województwo Mazowieckie.
68 ZP.271.1.35.2018
Wykonanie dwóch map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Komorów-Wieś i obrębie Granica
69 Uchwała VI/60/2019
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica- część IIB", obejmującego teren cmentarza parafialnego w Komorowie.
70 Uchwała Nr X/132/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewid. nr 772, położonej w obrębie ewid. Granica
71 Uchwała Nr XIII/138/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”
72 "Dobre praktyki" - cz.1- projekty zrealizowane dzięki środkom pomocowym LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Prezentujemy Państwu przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane przez gminę, naszych mieszkańców i firmy dzięki środkom pomocowym Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
73 Uchwała nr XXXVI/450/2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Długa” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
74 Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
MAPA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW - stan na 2011 r..   Obszar działki nr ew. 6 we wsi Komorów przy zbiorniku retencyjnym na Utracie.   Obszar położony
75 Uchwała Nr XXVI/328/2017
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 1171, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica
76 Uchwała Nr XXVI/315/2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
77 POL/9 Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
POL/9 Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
78 Uchwała Nr VII/43/2015
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
79 Projekt uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
80 Uchwała Nr XX/248/2017
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej własność Gminy Michałowice