Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 657 podstron zawierających "komorów"
641 Uchwała Nr XXXI/260/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część V obejmująca działkę nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym
642 Uchwała Nr XXXIII/294/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Ostoja”, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym
643 Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Ostoja", obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym
644 Uchwała Nr XXXIII/293/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część II”, obejmującego tereny położone
645 Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Granica - część II", obejmującego tereny położone w obrębach
646 Uchwała Nr XX/195/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
647 Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
648 Uchwała Nr XI/111/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
649 Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
650 Uchwała Nr XXVII/223/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część V obejmująca fragment działkę nr ew. 491 w obrębie
651 UCHWAŁA Nr XVI/109/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część III obejmująca fragment osiedla Komorów
652 UCHWAŁA Nr XVI/108/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część II obejmująca fragment wsi Komorów
653 UCHWAŁA Nr XLIV/412/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Komorów" - część VI obejmująca fragment wsi Komorów
654 Uchwała nr XXVIII/258/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r.
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”
655 Uchwała nr XXVII/249/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013r.
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”
656 Uchwała Nr XLI/361/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część VI obejmująca fragment wsi Komorów
657 Projekt uchwały
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Komorów - część I"