Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1157 podstron zawierających "komor������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������w so������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ectwo"
901 Uchwała Nr XLVI/321/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8(część) i 1226
902 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michało-wice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8(część) i 1226
903 Środowisko przyrodnicze
Do obszarów o dużym stopniu naturalności i różnorodności biologicznej należą również tereny starej zabudowy jednorodzinnej wśród zieleni, przede
904 Uchwała Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice " na lata 2004-2007.
905 Protokół nr XXVIII
Z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2013.04.24
906 Biblioteka pełna opowieści
22 maja Pokój pisarki Marii Dąbrowskiej w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zamienił się w fantastyczny kram z opowieściami.
907 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 17.04.2007 r. do 11.06.2007 r.
908 Literacki Jedwabny Szlak. Co działo się w pierwszej połowie projektu.
W ramach projektu Literacki Jedwabny Szlak, który prowadzony jest prze Gminną Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie wraz z Fundacją Edukacji Międzykulturowej od
909 Protokół nr VI
Z obrad VI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2011.04.19
910 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 16.09.2014 r. do 8.12.2014 r.
911 Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę
912 Dzień Kobiet A.D. 2014
W świetlicach: w Regułach i w Opaczy-Kolonii odbyły się koncerty dla pań. W Komorowie i Nowej Wsi członkowie Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się
913 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 17.03.2010r. do 14.05.2010r.
914 Kolejne stacje rowerowe
Od 23 września br. można korzystać z kolejnych dwóch bezpłatnych wypożyczalni rowerów, których operatorem jest firma Nextbike Polska. Samoobsługowe stacje są zlokalizowane
915 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 18.08.2007r. do 15.10.2007r.
916 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 01.04.2009r. do 31.05.2009r.
917 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Komorów 2010
W tym roku Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Komorowie udało się zebrać ponad 38 tysięcy złotych. Pieniądze do puszek zbierało stu wolontariuszy z gimnazjum i liceum. Na
918 Zarządzenie Nr 241/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie, powołania komisji konkursowej oraz określenia regulaminu konkursu w celu wyłonienia kandydata na
919 Protokół nr XVI
Z obrad XVI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2012.06.26
920 Przebieg sesji
1. Sprawy porządkowe. Głosowano w sprawie: Sprawy porządkowe z autopoprawką. Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: