Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1118 podstron zawierających "komor������������������������������������������������������w so������������������������������������������������������ectwo"
881 Przebieg sesji
1. Sprawy porządkowe. Głosowano w sprawie: Sprawy porządkowe z autopoprawką. Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
882 Protokół nr XX
Z obrad XX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2012.10.22
883 Sesja Rady Nr XXV
Przebieg obrad i wyniki głosowań. 1. Sprawy porządkowe. Głosowano w sprawie: Sprawdzenie obecności. Wyniki głosowania OBECNY: 15, NIEOBECNY: 0 Wyniki
884 Protokół nr XL
Z obrad XL sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2010.03.30
885 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 18.09.2010r. do 14.01.2011r.
886 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 24.08.2013 r. do 25.10.2013r
887 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 11.02.2011r. do 31.05.2012
888 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 1.06.2011r. do 31.08.2011
889 Festyn Rodzinny w komorowskiej szkole
W niedzielę, 27 września, odbył się na terenie szkoły w Komorowie Festyn Rodzinny. Uczestniczyli w nim uczniowie i ich rodziny, a także przedstawicie władz gminy
890 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 09.01.2010r. do 17.03.2010r.
891 Protokół Nr XXXIII Z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-07-15
Z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 15 lipca 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34. Stan rady – 15 radnych,
892 Uchwała Nr XXIII/159/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś
893 Dożynki gminne 2017
Dożynki to uwieńczenie ciężkiej pracy rolników. Każdego roku w naszej gminie święto to przyciąga wielu mieszkańców i zaproszonych gości. Nie inaczej było i w tym roku,
894 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 11.09.2012r. do 07.12.2012
895 Stanowisko Nr 6/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy w 2009 r.
896 Protokół nr XIV
z obrad XIV sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 11 maja 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.
897 Protokół nr XIII
Z obrad XIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2012.02.29
898 Przebieg sesji
1. Sprawy porządkowe. Głosowano w sprawie: zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn
899 Protokół Nr XXXVI
Z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-11-14
900 Atrakcje NOCY BIBLIOTEK w Komorowie już za nami
W sobotnie popołudnie, 3 czerwca, w słonecznej oprawie w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie odbyła się III Ogólnopolska Noc Bibliotek. Hasło